Isolering af vand- og varmerør


DS 452 3. udgave, Termisk isolering af tekniske instalationer
 

Isolering af alle former for varme rør, er opdelt i klasserne 1 - 4 indendørs, og klasse 6 uden for klimaskærmen.

Varme rør skal ophænges i isolerende bæringer.
Hvis varme rør ophænges i almindelige / gammeldags bæringer, skal isoleringsevnen på hele rørstrækket, tillægges 15% i isoleringsevne.
Læs også om koldt brugsvand
Hørsletten før isolering
Nyt Bilhus Rovsingsgade
Hørsletten efter isolering
Hovedkontoret: Højvangen 9 | 3480 Fredensborg | TEL 48 48 53 80 | FAX 48 48 21 80 København afdeling: Herstedøstervej 11 | 2600 Glostrup | TEL 43 45 53 80