Brandisolering af stål
Bærende konstruktioner af stålprofiler er med til at nedsætte
byggetiden. Stålprofilerne har en stor bæreevne, og giver mulighed
for slanke konstruktioner.
Imidlertid er passiv brandbeskyttelse ofte nødvendig - og påbudt - for at bevare konstruktionens stabilitet i tilfælde af brand. (BR-95, 6.7.2).

Se hvordan12anbefaler dette udført:
 
Se også brandisolering af etagedæk
Læs artikkel
Hovedkontoret: Højvangen 9 | 3480 Fredensborg | TEL 48 48 53 80 | FAX 48 48 21 80 København afdeling: Herstedøstervej 11 | 2600 Glostrup | TEL 43 45 53 80